Определяме нашите хонорари според нуждата и обхвата на необходимите услуги. Палитрата от услуги започва от индивидуалния консултативен разговор и завършва с концепция за многогодишно цялостно обслужване.

В първоначалния разговор подробно обсъждаме нуждата от консултация и даваме предложение, какво ценообразуване би било целесъобразно във връзка със специфичната ситуация на клиента.

 

Единични услуги

Нашите консултантски услуги се отчитат според валидната разпоредба за хонорари на данъчни съветници, която посочва рамкова такса за всеки вид услуга в зависимост от стойността на предмета на услугата.

Според тези рамкови такси определяме нашия хонорар в зависимост от обхвата на дейностите, които трябва да бъдат извършени и необходимото време за това.

Колкото по-старателно подготвите Вашите документи/информации и ние приключим с обработката им без допълнителни въпроси, толкова по-нисък може да поддържаме нашия хонорар.

По принцип след първоначално обсъждане на данъчната Ви ситуация можем да Ви направим конкретно предложение за нашия хонорар в зависимост от желаните услуги. В случай, че разходите включени в предложения хонорар бъдат надхвърлени поради впоследствие възникнали допълнителни дейности от наша страна, ще Ви информираме своевременно.

За дългосрочно обслужване с твърдо определен обхват от услуги (напр. авансови отчети за данъци, счетоводство, ТРЗ) може да предложим фиксирани цени.

 

 

Пакети от услуги

За пакети от услуги предлагаме паушални цени различни от валидната разпоредба за хонорари на данъчни съветници, които са по-изгодни от сумата на отделните услуги. Колко голяма може да е отстъпката в цената на пакета в конкретния случай зависи от обхвата на отделните услуги в пакета, броя на пакетите и срока, за който са договорени. По принцип са възможни остъпки от хонорара в размер на 10% до 20% от сумата на единичните цени за отделните услуги.

Примери

Възложено ни е цялостното обслужване на една еднолична фирма. Обхватът от услуги включва

•   първоначалната регистрация на фирмата и регистрацията в другите институции (данъчна служба, професионално сдружение/съюз, камари и т.н.). За всичко това предлагаме пакетна цена при откриване на фирма. Същото предлагаме и при прекратяване на фирмена регистрация (пакетна цена при закриване на фирма).

•   месечно водене на счетоводство (до договорен брой приходни и разходни документи/квитанции/фактури), авансови отчети за ДДС и ДОД. Често можем да предложим месечна такса за тези услуги.

•   дейности по годишното приключване и изготвянето на всички необходими данъчни декларации (за корпоративен данък, местен стопански данък, данък добавена стойност, разделно и съвместно определяне на данъчната основа на фирмата и по избор данък общ доход на собственика респ. работника) - т.нар. пакет за годишно приключване.

 

 

poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes