Услуги за немски граждани в България

 

•   Консултативни разговори с цел разясняване на данъчните и социално-осигурителните ефекти от временната или постоянната регистрация на седалище на фирма или местожителство в България

•   Определяне на данъчния статус (данък общ доход, социално осигуряване, данък върху наследствата, ДДС/мита и т.н.)

•   Подаване на молби за освобождаване от данък общ доход съгласно спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане

•   Подаване на молби за издаване на формуляр А1 и други удостоверения за социално осигуряване към немските осигурителни органи

•   Изготвяне на немски данъчни д екларации за приходи на физическите лица или фирми със местожителство или ледалище и/или дейност в България

•   Изготвяне на немски данъчни д екларации за приходи за данък върху наследствата и данък при дарения

•   Съдействие при подаване на възражения и съдебни финансови искове/жалби в Германия

poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes