Нашата кантора

 

е специално организирана за работа с международни клиенти.

Особено за нашите български клиенти предлагаме цялостно обслужване на български език. Въпреки че кореспонденцията с немските власти, както и необходимите за попълване формуляри са винаги на немски език, нашите български сътрудници могат да водят цялата кореспонденция с клиента и да разясняват подробно на български език всички формуляри и писма от властите, съставени на немски език.

Нашите договори за консултантски услуги, общи договорни условия, пълномощни и други административни документи са съставени на български език. Използваме също така въпросници на български език, за да изискаме необходимите данни и документи (напр. за данъчни декларации).

Опитваме се да надминем очакванията на нашите клиенти, като поддържаме високи стандарти на качество и се стремим постоянно да усъвършенстваме работния процес. Стройната организация и доброто оптимизиране на процесите ни позволяват да намалим разходите за нашите клиенти.

Кантората работи под формата на електронен офис, като по този начин Вашите документи и данни в електронна форма са достъпни навсякъде и по всяко време за нашия екип и за клиентите ни.

Използването на модерни технически средства гарантира ефективната комуникация с нашите клиенти навсякъде по света (имейл, скайп, инстант месиджинг, блакбери, факс, ФТП и др.).

Непрекъснато се усъвършенстваме в областта на данъчното право основно в сферата на международното данъчно консултиране, но също така и в много други сфери.

Посредством участие в специализирани работни групи и редовна комуникация с различни сдружения и съюзи и с данъчната администрация се информираме за актуалните законови процедури.

Посредством кратки известия и специализирани семинари информираме нашите клиенти, както и други заинтересовани лица за актуалното развитие на данъчното право.

 

poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes