Bild Emil Marinov 2017 EMЕмил Маринов, Данъчен съветник

  - Университет Манхайм (данъчно право, финансов одит)

  - Издържан изпит за „Сертифициран данъчен съветник“

  - Център за европейски иконом. изследвания Манхайм
    отдел „Индустриална икономика“

  - Делойт и Туш ГмбХ Франкфурт,
    отдел „Глобал емплойър сървисис“

   

 

 

 

  Bewerbungsfoto NM  Надин Маринов, Данъчна съветничка

 Университет за дуално обучение Берлин
    (профил: данъчно право, финансов одит)

  - Издържан изпит за „Сертифициран данъчен съветник“

  - Шмид и партнер ГмбХ

  - Делойт и Туш ГмбХ Франкфурт,
    отдел „Глобал емплойър сървисис“

 

 

 

 

 

poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes